ติวเตอร์วิ

ติวเตอร์วิ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวฯ
3.25
คณิต อังกฤษ ไทย วิทย์ ดนตรี(กีตาร์)
ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นการสอนแบบเน้นแปลงจากเนื้อหา ที่ยาก วุ่นวาย เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และใช้เทคนิคในการทำความเข้าใจและการจำ ให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน ไม่เครียดจนเกินไป และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการสอบและการดำรงชีวิตประจำ วัน
สอนกีตาร์ ผู้เรียนชั้นม.1
สอนอังกฤษ ผู้เรียนชั้น ม.1
เล่นดนตรี (guitar & violin)
พิมพ์สัมผัสได้เร็ว