ติวเตอร์วิว

ติวเตอร์วิว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.43
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา
ภาษาจีน อนุบาล-มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อนุบาล-ประถม-ม.ต้น
เลขพื้นฐาน อนุบาล-ประถม-ม.ต้น
สอนสนุกสนานเฮฮาเป็นกันเองเน้นให้รู้ถึงโครงสร้างจริงๆและทำโจทย์ได้
เปียโน
กลอง
ภาษาจีน
มีวุฒิสอบ IELTS 6.0 เท่ากับ TOEFL IBT 79 Up ค่ะ
สามารถดูผลคะแนนได้เลยค่ะ