ติวเตอร์ลูกหว้า

ติวเตอร์ลูกหว้า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา 2
สายวิทย์ – คณิต
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3.41
ถนัดภาษาอังกฤษและสังคมเป็นพิเศษ แต่วิชาอื่นๆก็สอนได้ อังกฤษสอนได้ตั้งแต่ อนุบาล-มหาลัย วิชาอื่นถึงแค่ระดับมัธยมปลาย
เน้นการเรียนการสอนแบบสนุกสนานได้ ก็ได้ความรู้ความเข้าใจตามจุดประสงค์และความต้องการของตัวน้องคะ พยายามที่่จะปรับวิธีการสอนและเนื้อหาให้เข้ากับแต่ละบุคคล
สอนพิเศษภาษาอังกฤษส่วนมากระดับมัธยมต้นและปลาย เด็กเล็กมีบ้าง
สอน speaking ได้นะคะ เพราะว่าตอนประถมถึงมัธยมต้นเรียนที่ Australia มาคะ