ติวเตอร์มีมี่

มีมี่
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
สายศิลป์ – คำนวณ
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
– ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม
– คณิตศาสตร์ ประถม
สอนแบบเน้นความเข้าใจ เน้นทำแบบฝึกหัดและข้อสอบ ฝึกจับเวลาให้น้องๆรู้จักบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้เป็น ฝึกให้น้องๆได้ทำข้อสอบในบรรยากาศที่เหมือนจริง เพื่อไม่ให้น้องๆรู้สึกตื่นสนามหรือเกิดปัญหาทำข้อสอบไม่ทัน พี่จะคอยสังเกตจุดบกพร่องหรือข้อที่น้องๆทำผิดบ่อยๆ เพื่อเสริมในส่วนที่น้องยังไม่เข้าใจ และจะสอนพร้อมทั้งให้น้องทำแบบฝึกหัดเพิ่มจนเข้าใจแจ่มชัดและไม่ทำผิดอีก ทั้งนี้พี่จะทำชีทเนื้อหา สรุปสูตรต่างๆในเรื่องไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆให้น้องๆกลับไปท่อง รวมถึงจะนำข้อสอบชุดเก่าๆมาให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมทั้งเพิ่มเทคนิค เคล็ดลับในการทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆได้ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ ด้วยวิธีที่เร็วกว่าและง่ายกว่าค่ะ
– เคยสอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมเพื่อเพิ่มเกรด สอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น TU-GET
– เคยสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม เพื่อเพิ่มเกรด สอบขึ้นม.1