ติวเตอร์มิ้น

มิ้น
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิต มัธยม
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
2.5
คณิต ประถม มัธยม ฟิสิกส์
ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม
ใช้เอกสารในการสอน หรือโน๊ตบุ๊ค หรือ ไอแพด
เขียนใส่กระดาษไปสอนไป
2 ปี คณิต ประถม มัธยม
แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ ยาสเก็ตบอล
ตัดต่อโปรแกรมวีดีโอ