ติวเตอร์มิ้นท์

ติวเตอร์มิ้นท์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
2.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
2.86
วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ //
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
สอนตามบ้าน
เวลาที่สามารถทำงานได้
อ-ศ เวลา 17.00เป็นต้นไป
และวันเสาร์ ทั้งวัน