ติวเตอร์มั่ง

มั่ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
สำรวจสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.75
คณิต ป1-ป6
วิทย์ ม.1-ม.3 อังกฤษ ระดับอนุบาล
สอนเน้นข้อสอบ เป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง
เคยสอนพิเศษเด็กที่บ้าน
ติวเข้าม.1ให้เด็กที่ จ.อุดรธานี
ร้องเพลง
เล่นกีตาร์