ติวเตอร์มะเฟือง

มะเฟือง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชัยนาทพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
2.99
มัธยม ประถม
สอนการบ้าน
สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สอนพิเศษคณิตศาสตร์ มัธยมต้น
วิทยาศาสตร์