ติวเตอร์มด

ติวเตอร์มด
หญิง
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
สิ่งแวดล้อมและทัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3.29
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วิศวะกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ม.1-ม.3
ชีวะม.4-5
เดี่ยวและกลุ่ม
สอนภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลและประถม
สอนเลขระกับชั้นประถม