ติวเตอร์ฟ้า

ติวเตอร์ฟ้า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สายวิทย์ – คณิต
3.66
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
มัธยมศึกษา ( วิทยาศาสตร์ ) เอกคณิตศาสตร์
2.80
คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม วิทยาศาสตร์ประถมถึงม.ต้น
เน้นการสอนให้ผู้เรียนมีความชอบในวิชาคณิตศาสตร์ มีความสนุกสนานในการเรียน ไม่เครียด แต่ได้ความรู้ครบถ้วน
ปีกว่า
วาดภาพเหมือน
ต้องการผู้เรียนที่สามรถมาเรียนได้ที่แถวสยาม