ติวเตอร์พริกไทย

ติวเตอร์พริกไทย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดาราสมุทร
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมีเทคนิค
Inter Grade.10,11 chemistry(Pre&Ap) Biology
EP Grade.7-9 math&science
ประถมปลาย คณิต วิทย์ อังกฤษ
ไม่เน้นท่องจำ แต่สอนให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาของวิชาที่เรียนอย่างแท้จริง เน้นทำโจทย์ การเรียนในแต่ละครั้งมีเกมส์หรือเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิชามา ถ่ายทอดให้เด็กได้มีความรู้เพิ่มเติม
-ประถม 4-6 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ
-EP Grade.7-9(เซนต์โย) Math&science
-Inter Chemistry&Biology
คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ