ติวเตอร์พง

ติวเตอร์พง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์
สื่อสารการแสดง
3.2
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น ม.ปลาย เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
สนุก กันเอง เน้นแต่พื้นฐาน ไม่เอาแต่โจทย์มาให้ทำ แต่ปูตั้งแต่พื้นฐานที่อ่อน
ม.5 โครงการพี่ติวน้อง ของรร.
ปี 1 ติวเด็กติดสอบตรง นิติ มธ.
ปี 2 สอนพิเศษเด็กที่อ่อนตั้งแต่พื้นฐาน
ปี 4 รับงานสอนของสถาบันต่างๆ, ติวเด็กติดรับตรง นิติ มธ. และ ศิลปศาสตร์ มธ.
ปัจจุบัน สอนให้กับกวดวิชาครูละเมียด (กวดวิชาที่รับแต่ครูตามโรงเรียนดังต่างๆ เช่น สวนกุหลาบ ศึกษานารี สตรีวิทย์)
ร้องเพลง เต้น เล่นละคร