ติวเตอร์ฝัน

ติวเตอร์ฝัน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายศิลป์ – ภาษา
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
ศิลปศาสตร์(ศาสนศึกษา)
3.13
ภาษาอังกฤษทุกระดับ
ทุกแบบ
มหิดลติวเตอร์ 4ปี
อาบาคัส1ปี
ภาษาอังกฤษ