ติวเตอร์ฝน

ติวเตอร์ฝน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราช
ประถม ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ Gat ม.ปลาย
สรุปเนื้อหา มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบความเข้าใจ ให้การบ้านแล้วเอามาถาม
เคยสอนน้องม.2แถวบ้าน วิชาวิทยาศาตร์เข้าเตรียมทหารช่วงปิดเทอม