ติวเตอร์ผิง

ติวเตอร์ผิง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มัธยมตระการพืชผม
สายวิทย์ – คณิต
3.28
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
2.75
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย อนุบาล และ ฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย
อธิบายให้มองภาพเข้าใจ และ เน้นทำความเข้าใจกับโจทย์ที่ทำ
3 ปี
เล่นดนตรี กีตาร์