ติวเตอร์ป๋อมแป๋ม

ป๋อมแป๋ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุดรพิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมปลาย
มีความตั้งใจในการสอน ให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสามารถทำโจทย์ได้
ติว o-net