ติวเตอร์ปู๊น

ติวเตอร์ปู๊น
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สาธิตเกษตร
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เคมี
3.48
เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ math
ม.ต้น-ม.ปลาย
ชีทสรุปเอง โจทย์เพิ่มเติม
1ปี
ร้องเพลง วาดภาพ