ติวเตอร์ปิ๊ง

ติวเตอร์ปิ๊ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.81
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาสเปน
3.63
วิชา: ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,การบ้านทั่วไป
ระดับชั้น: อนุบาล, ประถมต้น, ประถมปลาย, มัธยมต้น
1. ประเมินพื้นฐานผู้เรียนและถามความต้องการของผู้เรียนก่อนว่าต้องการเน้นในเรื่องไหน
2. เตรียมบทเรียน
3. ปรับเทคนิคตามนิสัยของผู้เรียน
-เคยสอนนักเรียนประถมโรงเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
-ติวหนังสือให้เพื่อนๆและน้องๆอยู่เสมอ
-สอนภาษาสเปนได้
-ถนัดการสอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์
-เข้ากับเด็กได้ดีเพราะมีลูกพี่ลูกน้องหลายคน