ติวเตอร์ปิงปิง

ติวเตอร์ปิงปิง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายศิลป์ – ภาษา
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์
อักษร
เยอรมัน
ไทย อังกฤษ gatเชื่อมโยง ทุุกระดับชั้น
สอนสนุก มีเทคนิค
สอนไทยเข้าม.1
สอนอังกฤษเข้า ม1
gatเชื่อมโยง