ติวเตอร์ปานตา

ปานตา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปากคาดพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (จิตวิทยา/ไทย)
3.41
ภาษาไทย อนุบาล-ประถม-ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น
คณิตศาสตร์ อนุบาล-ประถม-ม.ต้น
สังคม ประถม-ม.ต้น
บรรยาย อธิบายตามบทเรียน
ยกตัวอย่าง เล่าเรื่องให้เข้ากับเนื้อหา
พาทำโจทย์ ฝึกวิธีคิด
ภาษาไทย ม.6 ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.1
ติวทุกวิชา ค่ายความรู้ ม.ต้น
การบ้าน ประถมต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ เซนต์คาเบรียล
เล่นดนตรีสากล