ติวเตอร์ปั้บ

ติวเตอร์ปั้บ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
3.14
คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย
แคลคูลัส มหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
พื้นฐานวิศวกรรม ม.ปลาย
ทวนเนื้อหานิดหน่อย แล้วทำโจทย์เยอะๆหลายหลาย
คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย
แคลคูลัส มหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์สอน 1 ปี
อยากได้งานสอนใกล้เกษตร จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล
แต่ถ้าไกลก็ได้ไม่เป็นไร