ติวเตอร์ปันปัน

ติวเตอร์ปันปัน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
3.61
เลข วาดเส้นสถาปัตย์พื้นฐาน// ประถม – มัธยมต้น
เน้นการปฏิบัติเป้นหลัก
วาดการ์ตูน