ติวเตอร์ปัด

ติวเตอร์ปัด
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สายวิทย์ – คณิต
3.09
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
นวัตกรรมสื่อสารสังคม
สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
อนุบาล-ประถม6
เน้นสนุก จำง่าย เข้าใจง่าย
สอนเด็กสอบเข้าอนุบาลสามโรงเรียนราชินี
สอนเด็กสอบเข้าประถมหนึ่งโรงเรียนเซนคาเบรียล
สอนเด็กสอบเข้าประถมหนึ่งโรงเรียนเซนฟรังฯ