ติวเตอร์ปลื้ม

ปลื้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียาภัย
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
พันธุศาสตร์
3.00
ระดับปริญญาโท
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา (ม.1-6) วิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.3) คณิตศาสตร์ (ป.1-ป.5)
เตรียมการสอนทุกครั้ง มีเอกสาร สอนสนุก เข้าใจง่าย รับมือเด็กเล็กได้ดี
น้อง ญ. ป.5-6 คณิต-วิทย์ รร.เขมสิริอยุสรณ์
น้อง ญ. ป.5-6 คณิต-วิทย์ รร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
ติวน้องม.4-6 ชีววิทยา จ.ชุมพร
สอนเป็นภาษาอังกฤษได้คล่อง