ติวเตอร์บลู

ติวเตอร์บลู
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลำปางกัลยาณี
สายศิลป์ – คำนวณ
3.80
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลบศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
3.70
ภาษาอังกฤษ
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ถึง ม.6
จะถนัดการสอนด้าน Grammar
สอนพิเศษเด็กทั่วไปบ้าง
เล่นดนตรี