ติวเตอร์นุ่น

นุ่น
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรีบุณยานนท์
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
ปี4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3.28
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อุตสาหกรรมเกษตร
คณิต อังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาตร์ / อนุบาล ประถม มัธยม
ใจดี เป็นกันเอง ใจเย็น มีเทคนิคช่วยจำ
ระดับมัธยมและมหาลัย