ติวเตอร์นุช

นุช
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บางมดวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิมเตอร์
3.33
Eng ป.1-6 ,ม.1-3
อธิบายภาพรวมคร่าวๆของเนื้อหาก่อน
ลงรายระเอียดแต่ละหัวข้อ
มี worksheet / game ให้เพื่อทดสอบความเข้าใจ แล้วก็ มี review สรุป
สอน Eng ป.4 , ป.6
เขียนโปรแกรม ว่ายน้ำ