ติวเตอร์นิ้ง

นิ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
สายวิทย์ – คณิต
3.30
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2.77
อนุบาล-ประถม
ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอินโดนีเซีย ,ศิลปะ ,สังคมศึกษา
-ขึ้นอยู่กับผู้เรียน
-มีเอกสารประกอบ
สอนภาษาอินโดนีเซียให้นักเรียนที่มัสยิดสวนพลู
วาดรูป