ติวเตอร์นิค

นิค
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พนัสพิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.26
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
ภาษาอังกฤษ การศึกษาบัณฑิต 5 ปี
3.5
ภาษาอังกฤษ ได้ตั้งเเต่ระดับชั้นประถมต้นถึง ม.6 คณิตศาสตร์ ป.1 – ม.3 ฟิสิกส์ ม.4-5
สอนเน้นให้ผู่เรียนหาเเนวทางที่เหมาะสมในการเรียนตามความสามารถเเละต่อยอดให้ได้ความรู้มากที่สุด
ครูผู้ช่วยให้ครูชาวต่างชาติที่สำนักงานเขต
เป็นครูชั่วคราวโดยสอนวิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย ให้นักเรียน ป.6