ติวเตอร์นิก

 

นิก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มุกดาหาร
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
นโยบายการเงิน
3.70
ประถม :ทุกวิชา
มัธยมต้น :คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี :เศรษฐศาตร์
ทำความเข้าใจเนื้อหา เน้นทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และเห็นภาพมากขึ้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตสาสตร์
ปริญญาตรี ปี 2 วิชาเศรษฐศาสตร์