ติวเตอร์นา

ติวเตอร์นา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
คณิตศาสตร์ ระดับ ประถม-ม.ต้น
สถิติ ความน่าจะเป็น ระดับ ม.ปลาย /มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย ระดับประถม ถึงมัธยมปลาย
เศรษฐศาสตร์ ระดับ ม ปลาย-มหาวิทยาลัย
สอนโดยใช้คำที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย
ติวคณิตศาสตร์ – สังคม เด็ก ม.ต้น เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.ปลาย