ติวเตอร์นาย

นาย
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
3.63
เคมีม.ปลาย
ชีวะม.ปลาย
คณิตเเละวิทย์ม.ต้น
สอนสนุก ไม่เครียด เป็นกันเองกับน้อง
เคยสอนเคมีระดับชั้นม.4 มาเเล้ว 2 คน
เคยสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 1 คน