ติวเตอร์นาน่า

ติวเตอร์นาน่า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.72
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
2.83
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม