ติวเตอร์นับหนึ่ง

นับหนึ่ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สงวนหญิง
สายวิทย์ – คณิต
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ธรณีวิทยา
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
สามารถเตรียมเอกสารการสอนและแนวข้อสอบให้ได้ ถ้าน้องๆต้องการ