ติวเตอร์นัท

นัท
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โยธินบูรณะ
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา
ทุกวิชา ในระดับชั้นอนุบาลและประถม
ปรับตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล