ติวเตอร์นก

ติวเตอร์นก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ปราจิณราษฎรอำรุง
สายวิทย์ – คณิต
3.69
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์
2.93
ประถมต้น ถึง มัธยมต้น
สอนแบบติว ทำโจทย์เพิ่มเติม สอนเนื้อหาเล็กน้อย ทบทวบบทเรียน
สอนพิเศษ การบ้านให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์