ติวเตอร์ทิพย์

ทิพย์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ฤทธิยะวรรณาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.88
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท
ธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม-ม.ต้น : คณิตศาสตร ประถม-ม.ต้น: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ม.ปลาย-เตรียม ent : ชีววิทยา
ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ปรับพื้นฐาน เน้นเข้าใจ ตีโจทย์ได้ เพื่อเป้าหมายของน้องๆค่ะ
1. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม 2-6
2. คณิตศาสตร์ ป.4-6
3. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1-3
4. PAT 2 (ชีววิทยา)
5. biology ม.ปลาย ห้อง EP