ติวเตอร์ทาย

ติวเตอร์ทาย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหาเสนี)
สายวิทย์ – คณิต
3.79
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
2.96
คณืตศาสตร์
วิทยาศาสตร์มต้น
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เน้นเข้าใจ และจด เลคเชอร์ ฝึกโจทบ์เยอะ
PAT 1
เลขและวิทย์ ม1
เลข ม5 ม6