ติวเตอร์ทราย

ทราย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สายวิทย์ – คณิต
3.75
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.17
ป.1-ม.3
สอนในรูปแบบที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการสอน และหากเป้นวิชาที่ต้องท่องจำจะพยายามแต่งเป็นเพลงเพื่อให้จำได้ง่าย และไม่เครียด
สอนนักเรียน เพื่อเตรียมสอบเข้าม.1
และสอนนักเรียน ป.5, ม.1 และ ม.2