ติวเตอร์ต้อง

ต้อง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
มุกดาหาร
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
จิตวิทยาการปรึกษา วิชาเอกวิทย์ทั่วไป
3.15
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม กลักสูตรทั่วไป
Math, Science ประถม-มัธยม หลักสูตร English Program
ติวสอบ PAT1, PAT2, PAT5
ติวสอบ GED Math, IGCSE Math
อธิบายให้เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องนั้นๆ
ตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจคอนเซปต์
ทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาความเข้าใจมากขึ้น
สรุปสาระสำคัญของเรื่องอีกครั้ง
เป็นติวเตอร์มา 4 ปีแล้ว สอนทั้งแบบตัวต่อตัว เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และสอนในสถาบัน
ผ่านการฝึกสอนมา 1 ปีเต็ม จาก ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่สยมัธยม และ ร.ร. กุหลาบวิทยา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน
การทำสื่อการสอนที่ช่วยกระตุ้นความเจ้าใขของผู้เรียน
ดิฉันเป็นสาวประเภทสอง ที่อยากเป็นครูในสายการศึกษานอกระบบโรงเรียน รักการสอนพิเศษมาก เพราะเราได้ถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิด และเป็นกันเองค่ะ