ติวเตอร์ตูน

ตูน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุราษฎร์ธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.31
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ
3.18
sat math, cu-aat math, math ประถม-ม.ปลาย
ถ้าเรียนใช้สอบ โดยส่วนมากจะสอนจากข้อสอบ แต่ถ้าน้องเรียนเพิ่มเกรด จะใช้เนื้อหาและแบบฝึกหัดในหนังสือของน้องค่ะ
ป.4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ห้องกิ้ฟep สอนmathค่ะ กับโรงเรียนวัฒนา
ป.6 โรงเรียนเซนโย สอนคณิต น้องสอบเข้าม.1ค่ะ
ป.5 ep สารสาสน์เอกตรา mathคณิต ม.2 สาธิตปทุมวัน, ม.4 กรุงเทพคริสเตียน กับเซนโย,
sat math