ติวเตอร์ตาล

ตาล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.65
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬา
รัฐศาสตร์
3.23
ระดับปริญญาโท
ESC Rennes School of Business
ไทย อังกฤษ สังคม อ.1-ม.ุ6
ตามแบบเรียน เน้นสนทนา