ติวเตอร์ตั๊ก

ติวเตอร์ตั๊ก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
โทรคมนาคม
3.18
คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม
เน้นพื้นฐานและการแก้โจทย์
ติวเตอร์สอนที่บ้านตัวต่อตัว ,แมทเนเซียมสาขาสุขาภิบาล3 ,สถาบัน For kids