ติวเตอร์ตั้ม

ตั้ม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดสุทธิวราราม
สายวิทย์ – คณิต
3.83
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
3.20
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ (MBA)
คณิต เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ
ได้ทุกระดับชั้น
สอนโดยอธิบายเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง บอกถึงที่มาที่ไปเพื่อให้เข้าใจง่าย และทำโจทย์มากๆๆๆเพื่อ wrap up องค์ความรู้
ปัจจุบันสอน แบบ part-time และเคยมีประสบการณ์สอนตัวต่อตัวมานับ 10 ปี
– สามารถถ่ายทอดจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้
– เด็กคณิตศาสตร์โอลิมปิก
– คะแนน CUTEP 600/677 (TOEFL-equated)
รักและสนุกกับงานสอน