ติวเตอร์ดุ๊ก

ดุ๊ก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พนมสารคามพนมอดุลวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.41
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
3.60
วิชาคณิตศาสตร์เเละเเกทภาษาไทย
สอนระดับประถม1-6เเละมัธยม1-4เเละติวเเกทภาษาไทย
1.สอนโดยให้เข้าใจเน้นหลักหรือเเก่นของเนื้อหาเเต่ละเรื่องที่สอน
2.สอนให้คิดประยุกต์ใช้เเละตลุยโจทย์ให้คล่องเเคล่วจนชำนาญ
3.มีชีทสรุปเนื้อหาให้ตามบทเรียนที่สอน
4.สอนเเบบละเอียดตมเเละหากผู้เรียนสงสัยสามารถสอบถามได้จนกว่าจะเข้าใจ
1.สอนนักเรียนประถมเเละมัธยมต้นของนักเรียนในโรงเรียน
2.สอนนร.ม.2รร.เตรียมพัฒนาการ
3.สอนนร.ม.1รร.ราชวินิตบางเเก้ว
4.สอนนร.ป.6รร.ประภามนตรี
5.สอนนร.ป.5รร.เซนโยเซฟทิพวรรณ
1.โครงงานสิ่งประดิษฐ์
2.ดนตรี(กลองชุด)
3.กีฬาฟุตซอลเเละฟุตบอล