ติวเตอร์ชีค

ชีค
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สารสาสน์เอกตรา
สายวิทย์ – คณิต
3.82
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ประกันภัย
3.51
sat math, เลข เด็ก inter ,ep ,ielts
มีเอกสารการสอนและการอทิบายให้น้องเข้าใจ สามารถวาดรูปอทิบายได้ดี มีเทคนิคเฉพาะตัว
สอนเปียโนเด็กเล็กอยู่ที่สถาบัน จึงสามารถเข้ากับเด็กๆได้ดี และมีประสบการณ์สอนเด็ก inter หลายที่ค่ะ
เล่นเปียโน สอบไอเอลได้7 ค่ะ เป็นคนตั้งใจทำงาน ขยันค่ะ