ติวเตอร์ชิ

ติวเตอร์ชิ
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์คาเบรียล
สายวิทย์ – คณิต
3.3
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
เกษตรศาสตร์
วิศวะ
อุตหการ
3.5
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย
ตามรูปแบบการเรียนของน้อง
สอนเลยและวิทย์ตั้งแต่ประถม จนถึงม.ต้นมาตั้งแต่ม.ปลาย
อยากสอนจริงๆครับ