ติวเตอร์จ๊ะเอ๋

ติวเตอร์จ๊ะเอ๋
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญา
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬา
จิตวิทยา
3.53
สอนได้หมด
สนุกเน้นเล่าเรื่อง
สามปี ทุกวิชา
ภาษา เปียโน