ติวเตอร์จูน

ติวเตอร์จูน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วิทยานุกูลนารี
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
มอต้น
และมอปลาย
อธิบายและยกตัวอย่างใกล้ตัว เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย