ติวเตอร์จูน

ติวเตอร์จูน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เซรามิก
3.59
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชื่อมโยง ความถนัดครู สอนได้ระดับอนุบาลจนถึงมัธยม
สอนไม่เครียด อยากให้ผู้เรียนเข้าใจทุกจุดไม่มีตก เพราะกลัวจะกลายเป็นปมที่สร้างปัญหาในอนาคต รวมทั้งปนคุยเล่น ให้เวลาพัก แต่ก็เน้นด้านวิชาการเป็นหลัก
-เคยสอนคณิตศาสตร์น้องประถม 6 แบบตัวต่อตัว
– เคยสอนน้องอนุบาลเข้า ประถม 1
คุยสนุก เบ่นมุกฮา สอนไม่เครียด เน้นให้เข้าใจ หน้าตาดี 555+
ขอบคุณครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่ง